Nasza oferta
Regulamin 

Regulamin 

 

 
 

 


               Regulamin Sklepu Internetowego Słoń Torbalski. obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

(Uwaga : w stosunku do transakcji zawartych przed dniem 25.12.2014 r. obowiązuje dotychczasowy regulamin dostępny na stronie :  www.slontorbalski.pl.

I.                   Informacje ogólne

 1.       Sklep internetowy Słoń Torbalski prowadzony jest przez spółkę Polska Grupę Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 1 010 000 zł opłacony w całości. Siedzibą firmy jest Kraków, ul. Węgierska 7, adres dla doręczeń : Kokotów 674, 32-002 Kokotów. NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808.

2.       Sklep internetowy Słoń Torbalski prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu http ://www.slontorbalski.pl.

3.        Wszystkie towary oferowane w sklepie Słoń Torbalski są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.       Wszystkie podawane ceny towarów są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.       Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny, a na życzenie klienta fakturę VAT.

 

II. Jak kupować w Sklepie Internetowym

 1.       Składanie zamówień na towary

 Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym PG Słoń Torbalski, Klient wybiera ze znajdującego się po lewej stronie i na górze ekranu asortymentu interesującą Go grupę towarów (kolekcję). Ukaże się wykaz towarów znajdujących się w grupie oraz ich ceny brutto. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wybranego towaru (np. dane techniczne towaru czy czas realizacji zamówienia) należy kliknąć na jego nazwę lub zdjęcie. Można również bezpośrednio dodać towar do koszyka, poprzez kliknięcie na przycisk "kup teraz”. Na stronie pokazującej zawartość koszyka można wybrać ilość zamawianych towarów. Po dokonaniu tych czynności nie pozostaje już nic innego jak złożyć zamówienie. Oczywiście w każdej chwili można się rozmyślić i opróżnić koszyk lub zmienić jego zawartość poprzez zaznaczenie opcji „usuń” lub wpisanie innej ilości towaru w odpowiednim polu i potwierdzeniu zmian klawiszem „aktualizuj koszyk”. Jeśli Klient nie został wcześniej zarejestrowany, przed złożeniem zamówienia zostanie poproszony o dokonanie szybkiej rejestracji. Ostatnim etapem złożenia zamówienia jest wskazanie adresu, danych do umieszczenia na fakturze oraz wybór formy płatności i sposobu dostawy towaru. Po wypełnieniu wszystkich pól zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia warunków regulaminu, należy wysłać drogą elektroniczną zamówienie, co traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z treścią regulaminu. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty(Potwierdzenie przyjęcia zamówienia) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Ceny w sklepie są generowane automatycznie i mogą zawierać błędy stąd produkty z ceną 0zł nie są produktami na sprzedaż.

Jeśli Klient ma utworzone konto, w każdej chwili może sprawdzić stan realizacji zamówienia pod adresem przesłanym w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

 2.       Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosić od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności (w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar oraz za jego wysyłkę) oraz od dostępności towaru w magazynie. W razie chwilowej niedostępności towaru w magazynie pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem i indywidualnie uzgadnia z nim czas realizacji zamówienia, przy czym Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, jeśli dłuższy termin realizacji mu nie odpowiada.

3.       Doręczenie towaru.

Wybór sposobu doręczenia towaru należy do Klienta. Przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej docierają do adresata na terenie Polski zwykle następnego dnia po nadaniu. Przesyłki wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej powinny dotrzeć do adresata krajowego zwykle w ciągu 2-3 dni po nadaniu, przy czym - UWAGA - wysyłka towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej możliwa jest wyłącznie przy zamówieniach obejmujących 1 sztukę towaru, o wartości nie przekraczającej 300 zł i wadze nie przekraczającej 5 kg.

Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem podając niezbędne dane.

Możliwy jest również odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie naszej firmy w Kokotowie. W tym celu wystarczy przy składaniu zamówienia zaznaczyć opcję "odbiór osobisty" i wskazać dogodny dla Klienta termin odbioru.

 

4.       Koszty wysyłki.

Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i koszt ten jest doliczany do ceny za wybrany towar. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł wysyłane są do Klientów na terenie kraju na koszt Sklepu.

Koszty wysyłki na terenie kraju:

Poczta Polska 13,00 zł,

Firma kurierska UPS 15,00 zł.

Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane będą indywidualnie, po złożeniu zamówienia, a o ich wysokości Klient zostanie poinformowany e-mailem. Jeśli tak skalkulowana indywidualnie cena wysyłki nie odpowiada Klientowi, ma on prawo zrezygnować z zamówienia.

 

5.       Sposoby płatności

Wybór sposobu płatności należy do Klienta. Proponujemy poniższe możliwości:

Przelew bankowy

Kwotę pokrywającą cenę zamówionych towarów oraz koszt przesyłki należy wpłacić na

konto w banku Raiffeisen Bank Polska Sp.z o.o.

dla wpłat w PLN: nr 13 1750 1048 0000 0000 0221 1645

dla wpłat w EURO : nr PL79-17501048-0000000002211718 / SWIFT: RCBWPLPW adresat: Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kokotów 674; 32-002 Kokotów

Dane te znajdują się także w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Dla ułatwienia procesu realizacji zamówienia, w tytule przelewu warto wpisać numer swojego zamówienia. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpływie pieniądzy na konto Sklepu, zwykle następuje to następnego dnia po złożeniu dyspozycji przelewu.

 

Przelew on-line

Przelew on-line z konta elektronicznego za pośrednictwem firmy „Przelewy 24”- w trakcie finalizacji zakupów, na stronie e-sklepu użytkownik znajdzie link kierujący go do strony www.przelewy24.pl, gdzie w bezpieczny sposób można dokonać płatności (połączenie szyfrowane).

 

Płatność za pobraniem

Klient uiszcza zapłatę kurierowi przy odbiorze towaru.

Płatność gotówką w siedzibie sklepu.

Ta formę płatności można wybrać chcąc odebrać towar bezpośredni pod adresem Kokotów 674, 32-002 Kokotów.

 

6. Promocje nie łączą się. Oznacza to, że w chwili obecnej można skorzystać tylko z jednej promocji.

 

  1. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu  dni składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres sklepu : Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kokotów 674; 32-002 Kokotów,   lub pocztą elektroniczną  na adres: sklep@slontorbalski.pl. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru przez przewoźnika. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, należą się od niej odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych towarów],

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

7.       Reklamacje

Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsuumentów.

 

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności wyżej powołanej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów   Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827.)

 

W przypadku stwierdzenia wady  dostarczonego towaru  Klient ma prawo złożenia  reklamacji.  Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towaru.

Opis przyczyny reklamacji z żądaniem reklamacyjnym , podaniem daty zakupu oraz wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres : Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. Kokotów 674; 32- 002 Kokotów lub e-mailem na adres sklep@slontorbalski.pl.

Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub poczty tradycyjnej.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, natomiast koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie ul Wiślna 3,31-007 Kraków. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

8.         Polityka prywatności

Zasady polityki prywatności dotyczą wszystkich produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i są  skierowane do Klientów Sklepu Internetowego Słoń Torbalski.

 Spółka Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628 z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7, NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808 jest odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, która podlega przepisom polskiego prawa. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony http ://www.slontorbalski.pl.

Dane osobowe Klientów

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie. Zakres podanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do wysyłki.

W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Informujemy, że dane osobowe Klientów podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Słoń Torbalski”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn, 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy jest Spółka Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powołanej ustawy.

Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i w żadnym razie nie będą ujawniane osobom trzecim, a po wykorzystaniu będą w sposób trwały usuwane. Państwa adres e-mail  może także zostać użyty w celu dostarczenia informacji na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach przesyłanego newslettera, na co wyrażają Państwo odrębną zgodę.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres administrator: e-mail logistyka@slon.pl

Pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”  w ustawieniach przeglądarki internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość samodzielnej zmiany przez Państwa ustawień plików „cookies” poprzez dokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookies podjęli Państwo bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep internetowy Słoń Torbalski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

 9. Programy lojalnościowe, bony

Stałych Klientów sklepu internetowego zachęcamy do udziału w  okresowych programach  lojalnościowych  przewidujących atrakcyjne rabaty przy zakupac.

 Szczegółowe zasady programów publikowane  są  każdorazowo na stronie głównej Sklepu.

Klienci  mogą zakupić w Sklepie internetowym, lub mogą im zostać przyznane w ramach programu lojalnościowego bony, które Klienci mogą w każdym czasie  wymienić na towary oferowane przez Sklep. Szczegółowe zasady nabywania bonów publikowane  są  każdorazowo pod zakładką „BONY”.

 10. Program partnerski

Firmy i osoby chętne do publikacji na własnych stronach internetowych materiałów marketingowych naszej Firmy w zamian za rabaty w zakupie towarów prosimy o kontakt na adres : t.janikowski@slon.pl

11. Postanowienia ogólne

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Do umów zawartych przed dnia 25 grudnia 2014 r. mają zastosowanie przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a także przepisy poprzedniego Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na stronie www.slontorbalski.pl

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 


Kontynuuj Zakupy

Copyright © 2021 www.slon.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Oprogramowanie i grafika © 2014 Mysklep.pl