Nasza oferta
Polityka prywatności i cookies 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego Słoń Torbalski.

 

Spółka Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 148628 z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7, NIP: 679-274-25-64, Regon: 356586808 jest odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, która podlega przepisom polskiego prawa. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony http ://www.slon.pl.

Dane osobowe Klientów

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie. Zakres podanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do wysyłki.

W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Informujemy, że dane osobowe Klientów podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Słoń Torbalski”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn, 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osopbowych, w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy jest Spółka Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o., z siedzibą w  Krakowie, ul. Węgierska 7. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powołanej ustawy.

Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i w żadnym razie nie będą ujawniane osobom trzecim, a po wykorzystaniu będą w sposób trwały usuwane. Państwa adres e-mail  może także zostać użyty w celu dostarczenia informacji na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach przesyłanego newslettera, na co wyrażają Państwo odrębną zgodę.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres administratora - e-maillogistyka

Pliki cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”  w ustawieniach przeglądarki internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość samodzielnej zmiany przez Państwa ustawień plików „cookies” poprzez dokonanie zmian w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików Cookies podjęli Państwo bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

Zmiany w Polityce Prywatności

Sklep internetowy Słoń Torbalski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego


Kontynuuj Zakupy

Copyright © 2021 www.slon.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Oprogramowanie i grafika © 2014 Mysklep.pl